ԳՈՇԱՎԱՆՔ

ԳոշավանքՆոր Գետիկ վանք, հայկական կրոնական կառույց է Հայաստանի Տավուշի մարզի Գոշ գյուղի եզրին, Գետիկ գետի աջ ափին։ Միջնադարյան կրոնական, կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոններից է։ 1188 թվականին, իշխան Իվանե Զաքարյանի աջակցությամբ, հիմնադրել է Մխիթար Գոշը երկրաշարժից ավերված Գետիկ վանքի մոտակայքում և այստեղ տեղափոխել միաբանությունը։ Գոշավանքը համարվել է ժամանակի լավագույն կրթական համալիրներից մեկը։ Այստեղ են սովորել այնպիսի գործիչներ, ինչպիսիք են Վանական վարդապետը և Կիրակոս Գանձակեցին։ Սկզբում անվանվել է Նոր Գետիկ, Մխիթար Գոշի մահվանից (1213) հետո նրա անվամբ կոչվել Գոշավանք։

Goshavank-half-ruined.jpg

Ես առաջին անգամ եմ այնտեղ գնալու, կարծում եմ հետաքրքիր է լինելու:

Տեխնոլոգիաի սրահում ունենք երկու տարբեր արկղեր մեկը նախատեսված է թղտերի թափոնների համար մյուսը պլաստիկի: Այդ դասին տղաները տեսակավորեցին աղբը և տեղավորեցին մոտակա աղբամանները: Այս նախագիծը շարնակվելու է, մենք պատրաստվում ենք ճամփորթել պլաստիկի վերամշակման գործարան։

Կոմիտաս

Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան ծնվել է 1869 թ. սեպտեմբերի 26-ին հոկտեմբերի 8-ին Քյոթահիա կամ Կուտինա Օսմանյան կայսրություն քաղաք: Կոմիտասը մահացել է 1935 թ. հոկտեմբերի 20-ին և մինչև հիմա նրա ստեղծագործությունները հիշվում են։

կռունկ
Կռունկ, ուստի՞ կուգաս, ծառա եմ ձայնիդ,
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մի չունի՞ս.
Մի՛ վազեր, երամիդ շուտով կհասնիս.
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։
Թողել եմ ու եկել մըլքերս ու այգիս,
Քանի որ ա՜խ կանեմ, կու քաղվի հոգիս,
Կռունկ, պահ մի կացի՛ր, ձայնիկդ ի հոգիս.
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։
Քեզ բան հարցնողին չես տանիր տալապ.
Ձայնիկդ անուշ կուգա քան զջրի տոլապ,
Կռունկ, Պաղտատ իջնուս կամ թե ի Հալապ,
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։
Սրտերնիս կամեցավ, ելանք, գնացինք,
Այս սուտ աստնվորիս բաներն իմացանք,
Աղուհացկեր մարդկանց կարոտ մնացինք,
Կռունկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս։
Աշունն է մոտեցեր, գնալու ես թետպիր,
Երամ ես ժողվեր հազարներ ու բյուր,
Ինձ պատասխան չտվիր, ելար, գնացիր,
Կռունկ, մեր աշխարհեն գնա, հեռացի՜ր

Կոմիտասի երգերը այնքան հասկանալ են որ նույն իսկ օտար ազգյա մարդիկ կհասկանան:

մաթեմատիկա9.26.2022

7.Թվերի Գրառումսերում եղած տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.
a)X73>455
բ)7X3>Y93
գ)944>XYZ
դ)X3<4X

8.Լրացրե՛ք աղյուսակը.

a5373615040030
b294420301435
a+b83178150701465
b+a83178150701465

10.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a=7, b=5
ա)3xa+5xb=46
բ)10x(a+b):3=40
գ)(a-b)x4+axb=43
դ)95:b+49:a=19

12.a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը a=2
դեպքում հավասար լինի 25-ի:

15.Կրճատե՛ք կոտորակները.
բ)

22.A, B, C ,D կետերը գտնվում են մի ուղղի վրա այն հաջորդականությամբ, որով նշված են:|AB|=4 սմ, |BC|=8 սմ, |CD|=6 սմ: Գտե՛ք AC և BD հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը:
Լուծում
AC=4սմ+8սմ=12սմ
BD=8սմ+6սմ=14սմ
Պատ.՝AC=12սմ, BD=14սմ,

ամենամեծ ընդանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդանուր բազմապատիկ

Արդյո՞ք 55 և 58 թվերը փոխադարձաբար պարզ են, եթե նրանց պարզ արտադրիչների վերլուծությունը այսպիսին է՝

55=5⋅11

58=2⋅29

ՀաշվիրԱԸԲաժ(33;21)-ը:
Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(33;21)=

ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը
Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]=

Որոշիր60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)=