ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԱՆ. «ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԵՃԸ»

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:

-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում, երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:
-Այդ ճշմարիտ ես ասում,- ասաց կովը:- Բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել:
Այս մեկ: Մեկ էլ որ՝ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում: Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ո՞ւմ տվածն է: Տեսնո՞ւմ եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն:
-Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն կովիկ,- սկսեց շունը:

— Ո՞վ կարող է ուրանալ քո լավությունը: Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին: Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանիցն ինձ բաժին է տալիս: Ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով կուրանա: Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ: Բայց գիտեք ինչ կա: Դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում. դրա համար մեծ պատճառ կա և ահա ասեմ, թե ինչ է դրա պատճառը…
Եվ շունն սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում: Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարիլ: Այնքան հաչեց եզան ու կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ՝ ասելով. «Թող տուր դրանց, Բողար, դու չգիտե՞ս, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարող անել. այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեցեք միմյանց»:

Առաջադրանքներ

Դու՛րս բեր տեքստում կարմիրով նշած բառերը, օնլայն բառարանի միջցով, փորձիր բացատրել։

վիճել-Վեճ վարել, հակաճառել, վիճաբանել:

պնդել- Համառել, համառորեն իր ասածը կրկնել: Ես քեզ բացատրում եմ, իսկ դու Էլի քոնն ես պնդում:

արոր-Երկրագործական պարզ գործիք՝ հողը հերկելու համար:

ջաղաց-Հացահատիկ աղալու ջրային աղաց՝ աղորիք:

շինել-կառուցել

ժրաջան-Ջանասեր, աշխատասեր, գործունյա:

գերդաստան-Ընտանիք: Արյունակից ազգականների ամբողջությունը, տոհմ:

ուրանալ-թաքցնել, ժխտել,հրաժարվել

Գրի՛ր ևս հինգ ընտանի կենդանու անուն:

կատու, նապաստակ, ձի, ձուկ,ծիտ

 

Ինչպիսի՞նն էր հեքիաթում կենդանիների տերը։

Կենդանիների տերը խելացի էր ու արդար:

 

Ինչպիսի՞նն էր շունը։

Շունը շատախոս էր:

 

 

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ- ԳԱՐՆԱՆԱՄՈՒՏ

ՆՇԵՆԻՆԵՐՆ ԱՐԹՆԱՑԵԼ,

Իրար գլխով են անում
Եվ հրճվում են, որ իրենք
Առաջինն են արթնանում:

Ձնծաղիկն է ծիծաղում
Լացակումած մի թմբից,
Կարմիր գլխիկն է հանում
Դաղձը խոնավ իր ճմբից:

Ցանկապատի մի ճեղքից
Եղինջն իր աչքն է բանում,
Ծիլը թեթև ժպիտով
Ծանր հասկ է խոստանում:

Ծանոթ խոսքեր է ասում
Լեզուն բացված մի առու,
Եվ առուները բոլոր
Ձայն են տալիս իրարու:

 1. Դուրս բերել անծանոթ բառերը, օնլայն բառարանի միջոցով գտնել բացատրությունը։

հրճվել- ուրախանալ,ցնծալ

ճումբ-ճիմ- Աղյուսաձև կտրած հողի շերտ

լացակումած-արցունքոտ

2. Բանստեղծության մեջ ի՞նչ է անում ձնծաղիկը, ո՞րտեղ։

Ձնծաղիկը ծիծաղում է թմբում:

3. Նկարագրի՛ր, ինչպիսինն է՞ բանստեղծության մեջ եղած դաղձը։

Դաղձը կարմիր գլուխ ունի:

4. Ի՞նչ են անում առունեը։

Առուները ձայն են տալիս իրար:

 

Չարի վերջը

Չարի վերջը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Քանի՞ հերոս կա հեքիաթում: Թվարկի՛ր նրանց անունները:Կուկու,    ագռավ,  աղվես:
 2. Գրի՛ր ընդգծված բառերի հականիշները կամ հոմանիշները:ՈՒրախանաք-տխրեք,  հիմար-խելացի,  փոքրիկ-մեծ,  անամոթ,  բերեմ,  խնդրեց,  ներքև,  թաքուն,  հիմար,  տխուր,  սպառնա,  վախենա,  խաբեբա,  սուտ,  բարկացաց,  հեռացավ,  ահագին,  սուտ,  ագահ:
 3. Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր, օգտվի՛ր առցանց բառարանից:
 4. Հեքիաթը կկվի անունից համառոտ պատմի՛ր:
 5. Նշի՛ր հեքիաթի ամենաուրախ հատվածը:Լինում է մի սար,
  Էն սարում մի ծառ,
  Էն ծառում փչակ,
  Փչակում մի բուն,

  Բնում երեք ձագ,
  Ու վրեն Կըկուն։
  — Կո՛ւկու, կո՛ւկու, իմ կուկուներ,
  Ե՞րբ պիտի դուք առնեք թևեր,
  Թռչե՜ք, գնաք,
  Ուրախանաք…

 6. Նշի՛ր հեքիաթի ամենատխուր հատվածը:— Վայ-վա՜յ, վույ-վո՜ւյ,
  Ընչի՞ համար
  Եկա ես սար,
  Բուն շինեցի,
  Ձագ հանեցի…

  Աղվեսն եկավ,
  Տարավ, կերավ,
  Երկու, երկու,
  Կուկու… կուկու…
  Լաց էր լինում մարիկ Կկուն:

 7. Ինչպիսի՞ մայրիկ էր կկուն: Միամիտ:
 8. Ինչպիսի՞ն էր աղվեսը: Խորամանկ:
 9. Աղվեսին նամակ գրի՛ր:      Աղվես չի կարելի ձագերին ուտել ու խաբել ասել, թե սարը քոնն է:
 10. Կկվի անունից շանը նամակ գրի՛ր և շնորհակալություն հայտնի՛ր նրան:
 11. Սիրելի շուն, շնորհակալություն, որ աղվեսին խեղդեցիր և ինձ ու իմ ձագուկին փրկեցիր նրանից:
 12. Նոր ավարտ հորինի՛ր հեքիաթի համար:

Իմ մայրիկը

Իմ  մայրիկը  բարձրա հասակ  է: Նրա ունի սև մազեր:Նա  սիրում  է  գիրք  կարդալ  և  երաժծտություն  լսել:

Իմ  մայրիկ   շատ է սիրում   ուտել  թխվածք:Նա  շատ  հոգատար  է:

Իմ  մայրիկ  շատ  բարի  է  և  ես  շատ  եմ  սիրում  իմ  մայրիկին: