մաթեմաթիկա

162բ)

415+392+8=815

330+700+300+15=1345

4550+50+395+5=5000

163բ)

3սմ1մմ+2սմ4մմ+3սմ6մմ+3սմ9մմ=11սմ20մմ

164բ)

45344:4×42-(345668-14095:5)=133263

162(Ա)

700+630+70= 1400

120+800+200+40=1160

5440+60+493+7=6000

163(ա)

3սմ3մմ+1սմ7մմ+3սմ2մմ+2սմ8մմ=9սմ20մմ

164(ա)
45342:6×7-(56452-4084):8-46253=1434919

Մաթեմատիկա 10.10.20

 116(բ)

250ց+618ց-50ց=918ց

82ց 42կգ-56ց=2600կգ

5տ 385կգ+12տ 615կգ= 18000

12տ 2ց-6տ 8ց=190ց

 137(բ)

Քառանկյան երկու կողմերի գումարը 54 մմ է, որը 15 մմ-ով փոքր է մյուս երկու կողմերի գումարից:Հաշվիր այդ քառանկյան պարագիծը:

Լուծում 54-15=39 54+39=93 Պատ93:

135 (բ)

4+427+96=527

380+355+2000+120+45=2780

4x8x50x5=800

Մաթեմատիկա 24.09.20

 1. ա )4242 -(3415-1280)=2107
  324216- (43015 — 1200) : 5=315853
  215432 — 55 * (42240 : 60 — 704)=215432

 2. Պ ա  հեստ  ա  պ  ետ  ը պ  ա  հեստ  ում եղա  ծ  840 կգ շա  քա  րա  վա  զից  2- ա  կա  ն կիլոգրա  մ լցրեց  180  տ  ոպ  րա  կների մեջ և ուղա  րկեց խ  անութ: Որքա՞ն շա  քա  րա  վա  զ մնա  ց պ  ա  եստ  ում :   Լուծում 180*2=360 840-360=  480  Պատ.՝ 480:

 3. Հա  շվի՛ր
  ա)  2324 * 72 =167328                 բ)   1180 * 340 =401200
        6540 * 840=5493600                       2500 * 160=400000      
        8452 * 62 =524024                        1200 * 320 =384000

 4. Հա  շվի՛րա  րտ  ա  հա  յտ  ությա  նա  րժեքը, եթե   a = 3400

  ա)2458 * (3400 — 3339)=149938 բ ) 5642 * (3400 — 3352)=270816
  1647 * (3400 — 3400)=0                 9999 : (3400 — 3399)=9999

 5. Դի՛րփ  ա  կա  գծերա  յնպ  ես, որհա  վա  սա  րությունըդա  ռնա ճշմա րիտ  :
  ա) 610 + 300 – (120 – 20) = 810           բ) 600 –( 600 – 500 )* 5 = 100
        610 – (300 – 100) : 20 = 600                600 – 300 – 500 : 5 = 400

 6. Կազմի՛րարտահայտությունևլուծի՛րխնդիրը:

  Բրիգադը մինչև ընդմիջում քաղեց   2տ  450 կգ խնձոր, իսկ ընդմիջումից հետո՝ 600 կգ ավելի : Ամբողջ խնձորը հավասարապեսլցրեցին 220 արկղի մեջ և ուղարկեցինպահեստ: Քանի՞ կիլոգրամ խնձորլցրեցին յուրաքանչյուր արկղիմեջ:

Լուծում 2տ 450կգ=2450կգ

   2450+600=3050

  2450+3050=5500

 5500:220=25

Պատ.՝ 25

Հետքրքիր փաստեր շների մասին

 1. Շները կարողանում են հասկանալ մարդկային զգացողությունները: Շները միակ կենդանու տեսակն են, որ բացի մարդկանցից կարողանում են հասկանալ մեր զգացողությունը: Նրանք հերիք է մեկ հայացք, որպեսզի նրանք հասկանան դուք ուրախանում եք, բարկանում, թե տխրում: Նրանք ունակ են վերապրել մարդկանց հետ այն զգացողությունները, որը զգում է մարդը:
 2. Շան ոտքերը քրտնում են
 3. Շները կարող են հիշել հարյուրավոր բառեր:Շունը այնպես հեշտ է սովորում, ինչպես մարդկային երեխան և կարող է սովորել 200 մինչև 500 բառ: Ավելին շները կարող են սովորել մաթեմատիկայի հիմքերը, հաշվել և դասավորել թվերը ըստ աճման կարգի:
 4. Շան մարմնի ջերմաստիճանը ավելի բարձր է, քան մարդու մարմնի ջերմաստիճանը: Շան մարմնի միջին ջերամստիճանը 38,3 մինչև 39,4 °C: Ավելի բարձր մարմնի ջերմաստիճանը գրավում է միջատների ուշադրությունը, այդ պատճառով շներ հաճախ են  տառապում կծածների համար, քնա մարդիկ:
 5. Անձրևի ձայնը վնասակար է շան ականջներին:Շները չեն սիրում դուրս գալ դուրս անձրևի ժամանակ, ոչ թե, որ վախենում են կթրջվեն, այլ այն բանի համար, որ անձրևի աղմուկը կարող է վնասել իրենց զգայուն ականջները:

Ստեփան Զորյան «Չալանկը» ՄԱՍ1

https://anushdotner.files.wordpress.com/2020/09/large-dog-on-walk-looking-over-hills.jpg?w=1024

1

Շատ բան կարելի է պատմել շների մասին, բայց այն, ինչ ուզում եմ պատմել, վերաբերում է մեր շանը, որն արդեն չկա:
Մեր Չալանկր մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ։ Փոքրուց նրա ականջներն ու պոչը կտրել էին, այդ պատճառով ամառը սաստիկ տանջվում էր ճանճերի ձեռից, հողը փոս էր անում` մեջը պառկում, կամ ժամերով մտնում էր թփերի ու լոբիների արանքը և դուրս էր գալիս միայն այն ժամանակ, երբ անծանոթ ոտնաձայն էր լսում բակում կամ անցնող շան հոտ էր առնում։Զարմանալի շուն էր մեր Չալանկը, տարբեր մարդկանց վրա հաչում էր տարբեր ձևով— մուրացկանների վրա հատընդհատ, ասես իմացնելու համար միայն. անծանոթների վրա տարակուսով, երևի մտածելով, թե հանկարծ տան բարեկամ չլինի՞. ձեռնափայտով մարդկանց վրա` հախուռն։ Ինչպես երևում էր, փայտ չէր սիրում (դրանով հաճախ խփում էին իրեն). բայց, դրա փոխարեն, պատկառանքով էր վերաբերվում լավ հագնված մարդկանց… Հաչում էր նրանց վրա, այնչափ, որ իմացնի, թե մարդ է գալիս… Իսկ քյոխվի կամ գզրի վրա չէր հաչում, մի երկու բերան «հաֆ» էր անում, կլանչելու պես ու մռռոցով քաշվում մի կողմ։ Վախենում էր…Ես այն ժամանակ չէի հասկանում դրա պատճառը, բայց հիմա մտածում եմ, որ Չալանկը երևի ընդօրինակում էր մեզ. ինչ վերաբերմունք մենք ունեինք դեպի մարդիկ, նույնն ուներ և նա։ Մենք մուրացկաններին խղճում էինք, և Չալանկը չէր հալածում նրանց, թույլ էր տալիս մտնել բակը. մենք լավ հագնված մարդուց քաշվում էինք, քաշվում էր և նա, քյոխվից ու գզիրից վախենում էինք— վախենում էր և Չալանկը…Դրան հակառակ՝ մենք սիրում էինք մեր տավարը. սիրում էր և նա… Եթե պատահեր, օրինակ, մեր եզներն առանց հսկողի մնային դաշտում, Չալանկը կմնար նրանց մոտ, նույնիսկ առավոտից մինչև երեկո կհսկեր քաղցած, և երեկոյան միայն, երբ եզները գային տուն՝ նա էլ հետները կգար։Կամ, օրինակ, մայրս հավերին կուտ էր տալիս. պատահում էր, որ հավերի մեջ լինում էին հարևանի հավեր։ Մայրս «օտար, օտար» ասելով` քշում էր դրանց, որ մերոնց կուտը չխլեն։ Երբեմն Չալանկն ինքն էր անում այդ բանը, երբ մայրս չէր նկատում օտար հավերին— նա ցատկում էր կուտ ուտող հավերի մեջ և «օտարներին» քշում.— ընկնում էր նախ մեկի ետևից ու թռթռացնելով հալածում նրան այնքան, մինչև որ թռցնում էր ցանկապատի այն կողմը։ Հետո գալիս էր մյուսներին…Ձմեռը հայրս Չալանկին կապում էր մեր գոմի չարդախում, հենց գոմի դռան առաջ, ուր նա խոտ էր դնում նրա համար, որ տեղը փափուկ ու տաք լինի։Հայրս Չալանկին գոմի դռանը կապում էր նրա համար, որ գող գալու դեպքում իմացնի, որովհետև գոմը գտնվում էր մեր տնից բավական հեռու։ Եթե պատահեր դուռը կոտրեին և ամբողջ տավարը տանեին` չէինք իմանա։— Քնածն ու մեռածը մին է,— ասում էր հայրս և միշտ զգուշացնում, որ եթե ինքը, պատահեց, տանը չեղավ, մենք չմոռանանք Չալանկին կապել գոմի չարդախում։Եվ, պետք է ասած, Չալանկի պատճառո՞վ, թե նրա ահից, ոչ միայն մեր գոմից, այլև մեր բակից բան չէր գողացվում։ Հայրս հավատացած էր, թե մի բան պատահելիս Չալանկը հաչոցով կիմացնի։Իսկ Չալանկը երբեք սուտ չէր հաչում… Դա արդեն հայտնի էր:Ու ահա ձմռան մի գիշեր, երբ մեր տանը բոլորս քնած էինք, հանկարծ զարթնեցինք ինչ-որ տարօրինակ ձայներից։ Մեկը դիպչում էր մեր դռանը, ճանկռոտում և մի տեսակ, մռռոցի նման, ձայներ հանում։Առաջինը զարթնեցինք ես ու մայրս։ Հայրս, սովորաբար, խոր էր քնում, մինչև չհրեիր՝ չէր զարթնի։Մի քանի անգամ ականջ դնելով այդ տարօրինակ ձայներին, մայրս արթնացրեց հորս.

— Տես մի էն ի՞նչ է, որ դուռը չանգռում է…Այդ րոպեին դռան ճանկռտոցը կրկնվեց. նորից մեկը դիպավ դռանը, և լսվեց զսպված կլանչոց։

— Շուն է՞,— հարցրեց հայրս տարակուսած, անկողնում նստելով: Ապա վեր կացավ, արխալուղը գցեց ուսերին ու գնաց դեպի դուռը։Բայց մայրս չթողեց դուռը բանալ։

— Կատաղած շուն կլինի, աման…Հայրս լուսամատի ապակիների միջով նայեց դուրս, բայց բան չնկատելով, լուսամուտի մի փեղկը բաց արավ ու գլուխը դուրս հանեց։— Դե կորի՛,– պոռաց նա և ետ դարձավ։

– Մեր շունն է, կապը կտրել է։

— Բա խի՞ է դուռը չանգռում,— զարմացավ մայրս։— Չլինի՞ սոված է

։— Չէ՛, հենց իրիկունը, գոմը փակելուց հետո եմ հաց տվել,— պատասխանեց հայրս։– Ով գիտի գելի հոտ է առել, վախից կապը կտրել` դեսն է եկել…Եվ հայրս, ուսերին գցած արխալուղը մի կողմ դնելով, ուզում էր կրկին անկողին մտնել, երբ շունը, որ լռել էր այդ րոպեին, նորից դիպավ դռանն ու կլանչեց։

— Չէ։ Սա իսկ որ գելի հոտ է առել,— կրկնեց հայրս։ — Վախից կլանչում է…Ու նորից բարկացավ. -Դե, կորի՛, անպետք։ Չալանկը ընդհատեց կլանչոցը, բայց դարձյալ դռնովը դիպավ։ Քեզ պես հազար շուն սատկի, էս ցրտին դուրս չեմ գա,— ասաց հայրս ու մտավ անկողին։ Շունը դռան ետևից կարծես զգաց այդ բանը և ավելի անհանգստացավ. սկսեց նորից կլանչել ու թաթը դռանը քսել: Կլանչում էր, թաթը դռանը քսում և մի վայրկյան լռում, սպասում։ Տեսնելով ձայն չենք տալիս՝ շարունակում էր նույն ճանկռտոցն ու կլանչը։

Առաջադրանքներ

 1. Համացանցից գտիր հետաքրքիր փաստեր շների մասին և մեկը տեղադրիր բլոգումդ։
 2. Գրիր Չալանկին բնութագրող 8 հատկանիշ։

Նա խելացի էր, հավատարիմ էր, հասկացող էր, տերերին օգնում էր, անտեղի չէր հաչում,ուշադիր էր:

 • Ըստ քեզ՝ ի՞նչ էր պատահել դրսում։ Ինչո՞ւ էր շունը հաչում։

Իմ կարծիքով գոմում հրդեհ էր սկսվել և շունը փորձում էր տերերին զգուշացնել:

Առակ

Լյուսի տատիս իմացած հեքիաթներին վերջ չկար: Ահա դրանցից մեկը, որն ապացուցում է, թե հուսահատությունը պարզապես անհեթեթություն է: Այս պատմությունը հյուսնի մասին է, ով ապրել է հարյուրավոր տարիներ առաջ: Օրերից մի օր, տուն վերադառնալիս, ընկերներից մեկը կանգնեցնում է նրան և հարցնում.

– Եղբայրս, դեմքդ ինչո՞ւ է թթված: Բա՞ն է պատահել:

– Եթե իմ տեղը լինեիր, – պատասխանում է հյուսնը, – դու էլ այս օրին կլինեիր:

– Ի՞ն չ է եղել, – հետաքրքրվում է ընկերը:

– Մինչև առավոտ, – ասում է հյուսնը, – թագավորի հրամանով պետք է տասնմեկ հազար տասնմեկ հարյուր տասնմեկ գրվանքա փայտի լավագույն սղոցուքը տանեմ պալատ, թե չէ գլխիցս կզրկվեմ:

Ընկերը ժպտում է և գրկում նրան:

– Ասում է, – սիրելի ընկերս, – մի հուսահատվիր: Արի գնանք, ուտենք-խմենք և վաղվա մասին մոռանանք: Հույսդ երբեք մի կորցրու:

Գնում են հյուսնի տուն և տեսնում, որ նրա կինն ու երեխաները նույնպես լուրն առել են և լացուկոծ են անում: Ընկերը նրանց էլ է հորդորում, որ չվշտանան և բոլորը միասին սկսում են ուտել, խմել, ուրախ-ուրախ զրուցել, երգել ու պարել:

Խնջույքի կեսին հյուսնի կինը վերսկսում է. – Խեղճ ամուսինս, առավոտյան զրկվելու ես գլխիցդ, իսկ մենք զվարճանում ենք:

– Ա՜խ, և ոչ մի հույս չկա:

– Մի’ տանջվիր, – ասում է հյուսնը, – ամեն ինչ զուր է:

Եվ շարունակում են ուտել, խմել, երգել ու պարել:

Երբ լույսը ճեղքում է խավարն ու սկսվում է օրը, բոլորը լռում են՝ սարսափով ու վշտով համակված: Թագավորի մարդիկ գալիս և կամացուկ թակում են հյուսնի տան դուռը:

Հյուսնը հառաչում է.

– Այժմ գնում եմ մեռնելու:

Եվ բացում է դուռը:

– Հյուսն, – ասում են հյուրերը, – թագավորը մեռել է:

Նրա համար դագաղ սարքիր:

Աղբյուրը՝ heqiat.am

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ այս առակը: Քո կարծիքով, ո՞րն է այս առակի հիմնական ասելիքը:

Այս առակի հիմնական ասելիքը այն է, որ երբեք պետք է հույսը կորցնել:

2.Բնութագրի՚ր թագավորին:

Նա չար էր, դաժան

Стр.13 Упр.1

Человек, дом, город, мама, дерево, собака, машина, щенок, племянник, кузнечик, кустик, дорога, доктор, охота, ласка, умница, хозяин.

Что                          кто

Дом                        Человек

Город                     мама

Дерево                   собака

Машина                 щенок

Кустик                     племянник

Дорога                    кузнечик

 Охота                      доктор

Ласка                        умница

                                   хозяин

Մայրենի 18.09.20

 1. Լրացրու բաց թողնված տառերը. Օ-Ո

oրինակ

 ոգնական

 նորոգել

 անօգնական

 այսօր

որոնել

 կեսօր

օճառ

օղ

որսորդ

ականջօղ

ոչինչ

օղակաձև

որևէ

օրնիբուն

օգոստոս

օրորոց

բոլոր

օգնություն

կլորիկ

անօգուտ

շօրորալ

օգուտ

ոզնի

2.Առարկա ցույց տվող բառերը խմբավորիր ըստ պահանջվող հարցերի:

ի՞նչ տանիք, Կղզի, երազ, ժպիտ, սկյուռ, զայրույթ, նուռ, վախ, ծիծաղ, սփռոց, վիշտ, հարգանք,

ինչե՞ր  վերմակներ, կատուներ, փողոցներ, խոզանակներ, մանուշակներ, կատուներ

ո՞վ տատիկ, Արմեն, թոռնիկ, մեքենավար, Վահրամ, տատիկ, ձկնորս, ջութակահար,

ովքե՞ր աղջիկներ, ուսանողներ, երգչուհիներ, աղջիկներ,

3.Միացրու երկու մասերը  և կազմիր նոր բառեր։

ընկեր, առու, հերոս, տուն, միրգ, փողոց

-ուհի, -վակ, -ական, -ակ, -եղեն, -ային

Ընկերուհի,առվակ,հերոսական,տնակ,մրգեղեն, փողոցային

Մայրենի 17.09.20

1. Թռչնորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ, ոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի,  մեղմորոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ,  հանրօգուտ, ովքեր, ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ,  անօգնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան,օրօր, հանապազօրյա, ցածրորակ, ոհմակ, ոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն:

2. Հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութամաբական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ,      օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, որմիզդուխտ, հայորդի, արջորս, ջրօրհնեք, ոլգոգրադ: